I NOSTRI PRODOTTI

azoter
Azoter F new
Azoter SC new
Azorhiz new
Azoter B new
Azoter L new
Azoter L new 1
Azoter LF new 1
Azoter LF new

NOTIZIA

Verification of the effectiveness of AZOTER® F soil microbial fertilizer and AZOTER® L leaf bacteria fertilizer in sown corn cultivation in 2023

DOWNLOAD DOCUMENT Verification of the effectiveness of AZOTER® F soil microbial fertilizer and AZOTER® L leaf bacteria fertilizer in sown corn cultivation carried out by the Institute of Agronomic Sciences at Faculty of Agrobiology and Food Resources of SUA in Nitra in 2023         Characteristics of the site and experimental site The…

Articolo completo

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

Ti interessano i nostri prodotti? Usa il nostro modulo per gli ordini.